Tijden
Stichting Naturistisch Zwemmen Gennep

Het zwem- en saunaseizoen loopt van de eerste zaterdag in oktober tot/met de laatste zaterdag in april.

Voor het seizoen 2019 - 2020 is dat op 5 oktober 2019 met als laatste dag 25 april 2020

Tijd
Iedere zaterdag van 17 tot 21 uur. De kassa is open tot 19:00 uur.

Zie voor de actuele toegangsprijzen de website van Pica Mare

Plaats
Sportcentrum Pica Mare
Picardie 34
6591 JE Gennep
Tel: 0485-514848
Fax: 0485-513961


Contact en secretaris stichtingsbestuur  :
Broekkant 58
6581 AH Malden
Telefoon : (06) 51 33 96 47
Contact via email

De Stichting Naturistisch Zwemmen is aangesloten bij de Naturisten Federatie Nederland (NFN).Deze bevordert dat haar leden het naturisme en nudisme kunnen beleven, uitgangspunt hierbij is dat we elkaars leefwijze en opvattingen respecteren